Full Version การนอนส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬา

ซอฟท์ลาเท็กซ์ ที่นอนยางพาราแท้ หมอนยางพาราแท้ > Article

การนอนส่งผลต่อความสำเร็จของนักกีฬา Date : 2015-01-04 18:16:30

ชั่วโมงการนอนที่เพิ่มมากขึ้นส่งผลให้นักกีฬาประสบความสำเร็จในการแข่งขันได้ มีการศึกษาในกลุ่มนักกีฬาบาสเก็ตบอลชายจากทีมตัวแทนมหาวิทยาลัยสแตนฟอร์ดจำนวน 11 คน เป็นระยะเวลานาน 2 ฤดูกาลในช่วงปี 2005 ถึง 2008 โดยนักกีฬาจะเข้านอนและตื่นตามตารางปกติ เป็นเวลา 2 ถึง 4 สัปดาห์ ซึ่งโดยเฉลี่ยน้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อคืน หลังจากนั้น 5 ถึง 7 สัปดาห์ พวกเขาได้ลองเพิ่มชั่วโมงการนอนให้นานขึ้นเป็น 8.5 ชั่วโมงต่อคืน  

ช่วงเวลาการนอนที่เพิ่มมากขึ้น ทำให้นักกีฬามีเปอร์เซ็นต์การทำคะแนนเพิ่มขึ้น และทำเวลาในการวิ่งระยะสั้นด้วยความเร็วสูงสุดที่ดีขึ้น นักกีฬายังมีการตอบสนองและการเคลื่อนไหวที่เร็วขึ้น ความง่วงระหว่างวันลดลง และมีอารมณ์ที่ดีขึ้นด้วย จากการวิจัย นี่คือเคล็ดลับการนอนสำหรับนักกีฬา:   

 

 

 


ความคิดเห็น